VAŠE PŘÁNÍ JE PRO NÁS VÝZVOU


Znalecká činnost

Provádění znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. – o oceňování majetku, zejména:

  • Oceňování nehmotného majetku a majetkových práv.
  • Oceňování podílů v obchodních společnostech.
  • Oceňování čistého obchodního jmění společností.
  • Oceňování pohledávek a závazků.
  • Oceňování movitých věcí.
  • Tržní oceňování podniků.
  • Stanovení účetní hodnoty podniků.