VAŠE PŘÁNÍ JE PRO NÁS VÝZVOU


Účetní poradenství

Provádění účetního poradenství ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, zákona č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník, českých účetních standardů a dalších norem, vymezující danou oblast.