VAŠE PŘÁNÍ JE PRO NÁS VÝZVOU


Činnost advokátní kanceláře

Historie

Advokátní kancelář byla založena v únoru 1991. Od počátku se zaměřila na obchodní a občanské právo.

Právní služby

Poskytujeme právní poradenství, sepisování právních dokumentů, asistenci při obchodních jednáních, jakož i zastupování v řízeních před soudními i správními orgány České republiky.

Zajišťujeme právní pomoc při vymáhání pohledávek, včetně zastupování věřitelů v konkurzních řízeních.

Tato činnost je prováděna také v německém a anglickém jazyce.