VAŠE PŘÁNÍ JE PRO NÁS VÝZVOU


Audit řádné (mimořádné, mezitímní) účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy ovládané osoby

Provedeme audit řádné (mimořádné, mezitímní) účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy mezi propojenými osobami.

Postupováno bude podle obecně závazných právních předpisů a směrnic Komory auditorů České republiky a to zejména:

  • Zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR v plném znění.
  • Mezinárodních auditorských standardů.
  • Aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
  • Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcích vyhlášek.
  • Prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví.
  • Českých účetních standardů.
  • Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
  • Daňových zákonů.
  • Dalších norem platných pro vedení účetnictví.

Podle platných předpisů vypracujeme a projednáme závěrečnou zprávu a vyslovíme výrok na řádnou (mimořádnou, mezitímní) účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu mezi propojenými osobami.