VAŠE PŘÁNÍ JE PRO NÁS VÝZVOU


Advokátní činnost

Advokátní činnost

Advokátní kancelář Vaške & Vašková

www.vaske.cz

Advokátní kancelář byla založena v únoru 1991.

JUDr. Eva Vašková

studovala práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která ukončila v roce 1977. Od té doby pracovala dva roky jako bankovní úředník na oddělení mezinárodních úvěrů a dále pak jako podnikový právník až do roku 1991, kdy po úspěšném složení advokátních zkoušek byla zapsána do seznamu advokátů české advokátní komory pod č. 1109.

Jako advokát se soustřeďuje zejména na právní pomoc při zakládání a změnách obchodních společností, obchodování s nemovitostmi, uzavírání obchodních smluv.

JUDr. Eva Vašková poskytuje právní služby i v němčině a angličtině, ovládá ruštinu a na konverzační úrovni francouzštinu.